Tutvustus

2012 suvel astusin  Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppesse. 2015 aastal lõpetasin magistriõpingud.
Magistritöö Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks.

Lõpetasin 2011 Eesti Kunstiakadeemias kujunduskunsti eriala. Neli aastat läks lennult. Töid saab vaadata portfooliost.

Pilt ka:

Elo Sepp