Tag Archives: oppematerjalid

Magistritöö

Tehtud! Minu magistritöö – Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks (siit saab lugeda). Väga hea tunne, et töö on tehtud. Kaitsmine läks libedalt, tulemuseks – A. Aga nüüd on juba natuke kahju, et töö valmis, sest pole põhjust enam tähtsatel … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7058 HT praktika, Magistritöö seminar, Postitused, Vahendid | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Seminar 5. mail – veebipõhised vahendid õppematerjalide loomiseks

Marise, Viive ja Taimi poolt kokku kogutudveebitahvlid LeMillis. Hansu poolt soovitatud tahvel http://www.twiddla.com/1. Marise poolt algatatud veebivahendite kogu. See on avatud, saab juurde lisada. Kaire ja  Kristi tutvustasid veebipõhist keskkonda Inkling Habitat. Nad said valmis raamatu  E-raamatu koostamine Inkling Habitatis. Katrin ja Mihhail tegid arvutisse … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013 | Sildid: , , | 1 kommentaar

11. ülesanne, e-kursuse analüüs

Ülesanne: Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel E-kursus: Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana 1. E-kursuse aadress ja tutvustus: https://e-ope.jux.com Kursuse eesmärgiks on kasutada veebipõhiseid keskkondi õppe-eesmärgil, mis tegelikult selle tarbeks loodud ei ole (nt Google+ ), kuid mida saab õppesse edukalt rakendada ja näidata … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – biheivioristlik õpiparadigma

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Biheivioristlik (ingl.k. bihaviorism või bihaviourism) õppimiskäsitlus väidab, et elusolendid õpivad luues assotsiatsioone ja/või sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Õppimine tähendab eelkõige üksikute valmisteadmiste, oskuste … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – probleemipõhine ja uurimuslik õpe

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Sel nädalal käsitletavad õppimise ja õpetamise viisid lähtuvad konstruktivistlikust õpiteooriast (construcitivst learning), mille kohaselt inimene konstrueerib oma teadmised mõistmise ja tõlgendamise teel, toetudes olemasolevatele teadmistele ja kogemustele. … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – konstruktivistlik õpikäsitlus

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks muavam kasutada. Kaire lubas. Konstruktivistlikus õpikäsitluses on õppimine sisemine tõlgendamise protsess, kus õppija konstrueerib teadmised tuginedes oma varasematele kogemustele ja teadmistele. Õppimine on õppija enda aktiivse tegevuse tulemus ning … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

1. Õpiobjekti mõiste

Lugesin 2003. aastal, nüüd juba pea 10 aastat tagasi, kirjutatud artiklit ja pean tõdema, et kirjutatud on justkui tänase seisuga. Nagu paljud mu kursusekaaslased, nii ka artikli autor Pithamber R. Polsani märgib, et õpiobjekti terminiga on segased lood. Polsani kinnitab, et … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013, Postitused | Sildid: , | Lisa kommentaar

2. ülesanne – etteantud õpikeskkonna lubavuste hindamine

Teises ülesandes peame hindama iPadi lubavusi. Digitaalsete õppematerjalide loomisel tuleks mõelda alati ja eelkõige õppijale, mida ja miks ta õpib, mida ja miks ta peab selgeks saama. Kui on kohustuslik õpe nagu valdavalt põhihariduses, siis tuleks see õppijatele/lastele huvitavaks teha. … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , , , | 1 kommentaar

Õpileping 2013

Olen kord juba samal kursusel osalenud külalisena, nüüd magistrandina. Õpileping selleks korraks: – plaanin osaleda veidi teise suunaga – teha kokkuvõte mõnest artiklist, mis antud õppetüki juures on. Eelmisel korral, küll lugesin, kuid keskendusin vahendite proovimisele. – loodan, et leian … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013, Postitused | Sildid: , | Lisa kommentaar

iBooks Authori eestikeelsed juhendid

Rühmatöö koos Meeriga: iBooks Authori eestikeelsed juhendid Kopeerisin siia Meeri postituse meie rühmatöö kohta. —– Rühmatöö- Elo ja Meeri Meie rühmatöö eesmärgiks oli luua eestikeelsete õppevideote komplekt iBooks Author kasutamiseks. Algselt postitasime videod töö käigus ajaveebi. Esimeses postituses on näha … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013 | Sildid: , , , , , , | 1 kommentaar