Tag Archives: INT7059 Teadmusjuhtimine

Ülesanne 7 – õppiv ning teabeküllane organisatsioon

IV moodul: Teadmusjuhtimine ja õppiv ning teabeküllane organisatsioon. Formaalne ja informaalne õppimine. Infokultuur, infokäitumine ja infopädevus. 1. Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus Organisatsioon, mis teadlikult suurendab oma võimet luua soovitud tulevikku. Ebakindlates oludes suudavad edukaks jääda vaid need firmad, … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine, Postitused | Sildid: | Lisa kommentaar

Ülesanne 6 – rühmatöövahendid

Tänapäeval on teadmuse jagamiseks kasutusel väga erinevaid rühmatöövahendid, kattes kõiki teadmusjuhtimise protsesse: teadmushõivet, -loomet ja jagamist. Rühmatöövahendeid saab kasutada nii organisatsioonisiseselt kui ka väliselt näiteks veebipõhiste rakenduste abil. Organisatsioonis kasutatavatest rühmatöövahenditest tuleb kõigepealt meelde intranet – olenevalt ettevõttest võib see … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine, Postitused | Sildid: , , | 1 kommentaar

Ülesanne 5 – teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad

III moodul: teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid 1. Teadmusjuhtimise tehnoloogiatena võib käsitleda infotehnoloogiaid, mis soodustavad teadmusjuhtimist. Teadmusjuhtimise süsteemid lähtudes teadmusjuhtimise protsessidest: . Teadmushõive ja kogumine (knowledge discovery, capture and creation). . Teadmuse jagamine (knowledge sharing). . … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine, Postitused | Sildid: | Lisa kommentaar

Ülesanne 4 – organisatsiooni analüüs

Pilt | Posted on by | Sildid: | Lisa kommentaar

Ülesanne 3 – teadmuse protsessid

II MOODUL: Teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid Teadmusjuhtimine sisaldab kahte olulist komponenti: . Teadmusjuhtimise protsessid . Teadmusjuhtimise süsteemid Teadmusjuhtimise protsesse ja süsteeme mõjutab: . Teadmusjuhtimise infrastruktuur . Teadmusjuhtimise mehhanismid . Teadmusjuhtimise tehnoloogiad Teadmusjuhtimise ja -ringluse protsessid Teadmusjuhtimise integreeritud … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine, Postitused | Sildid: | Lisa kommentaar

Ülesanne 2 – artikli analüüs

Lugesin Paul M. Hildreth ja Chris Kimble artiklit “The duality of knowledge”. Väga mõnus on sellist artiklit lugeda, mis mängib kaasa ülesande ja selle lahendamise probleemiga. Loen ja mõtlen, kuidas seda nüüd öelda. Keeruline on õigeid sõnu leida. Inglise keeles … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine | Sildid: | Lisa kommentaar

Ülesanne 1 – lähenemine teadmusjuhtimisele

Teadmusjuhtimise esimese ülesande jaoks noppisin konspektist jt materjalidest välja minu jaoks kõnekaima. Infoküllust ja hullust ilmestav video muutis ülesande veidi lihtsamaks. Küsimused, millele tuleb vastata on juba vastatud, infot on palju. Informatsiooni mahu, värskuse ja jagamise kiirusega ei tasu hulluks … Jätka lugemist

Rubriigid: INT7059 Teadmusjuhtimine, Postitused | Sildid: | Lisa kommentaar