Category Archives: Kaire konspekt

Haridusasutuse evalveerimine

Ülesanne Rühmatöö meeskond: Elo Sepp, Kristi Jaason ja Kaire Kollom Rühmatöö teema: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) rakendamine lasteaia õppeprotsessis (võimalused, rakendamine, lasteaiaõpetajate oskused ja hoiakud, IT-tugi). Miniuuringu viisime läbi Tallinna lähedal paikneva aleviku 8-rühmalises lasteaias. Probleemi taust Viimase paarikümne aastaga on tehnoloogiavallas … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – biheivioristlik õpiparadigma

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Biheivioristlik (ingl.k. bihaviorism või bihaviourism) õppimiskäsitlus väidab, et elusolendid õpivad luues assotsiatsioone ja/või sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Õppimine tähendab eelkõige üksikute valmisteadmiste, oskuste … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – probleemipõhine ja uurimuslik õpe

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Sel nädalal käsitletavad õppimise ja õpetamise viisid lähtuvad konstruktivistlikust õpiteooriast (construcitivst learning), mille kohaselt inimene konstrueerib oma teadmised mõistmise ja tõlgendamise teel, toetudes olemasolevatele teadmistele ja kogemustele. … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – konstruktivistlik õpikäsitlus

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks muavam kasutada. Kaire lubas. Konstruktivistlikus õpikäsitluses on õppimine sisemine tõlgendamise protsess, kus õppija konstrueerib teadmised tuginedes oma varasematele kogemustele ja teadmistele. Õppimine on õppija enda aktiivse tegevuse tulemus ning … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar