Category Archives: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013

Kodutööd

Miks narratiivne intervjuu? Miks SWOT? Miks sõnapilv?

Valikute põhjendused haridusasutuse evalveerimise rühmatöös. Valiku narratiivse intervjuu kasuks tegime varasema positiivse kogemuse tõttu seda tüüpi intervjuuga, kuna  see võimaldab märgata ja mõista seoseid, mille peale küsimusi esitades ei pruugi tulla. Intervjuu generatiivne küsimus ei sea jutustajale piire ja ta … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013 | Sildid: , | Lisa kommentaar

Haridusasutuse evalveerimine

Ülesanne Rühmatöö meeskond: Elo Sepp, Kristi Jaason ja Kaire Kollom Rühmatöö teema: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) rakendamine lasteaia õppeprotsessis (võimalused, rakendamine, lasteaiaõpetajate oskused ja hoiakud, IT-tugi). Miniuuringu viisime läbi Tallinna lähedal paikneva aleviku 8-rühmalises lasteaias. Probleemi taust Viimase paarikümne aastaga on tehnoloogiavallas … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , | Lisa kommentaar

11. ülesanne, e-kursuse analüüs

Ülesanne: Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel E-kursus: Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana 1. E-kursuse aadress ja tutvustus: https://e-ope.jux.com Kursuse eesmärgiks on kasutada veebipõhiseid keskkondi õppe-eesmärgil, mis tegelikult selle tarbeks loodud ei ole (nt Google+ ), kuid mida saab õppesse edukalt rakendada ja näidata … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , , , , , | Lisa kommentaar

10. ülesanne – individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine

Ülesande individuaalse tööna uurin e-kursust Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana. Rühmatööna uurime Kaire ja Kristiga  IKT kasutamist ühe  lasteaia õppeprotsessis. Liituda saab Skype’i teel või saates soovi meiliaadressile kkaire@tlu.ee.

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013 | Sildid: , | Lisa kommentaar

9. ülesanne – kuue värvi meetod

9. ülesanne on kuue värvi kasutamise võimalused õpitegevuse toetamisel ehk “kuue mütsi meetodi” rakendamine e-õppes. Roheline – loovus – uued ideed Valge – informatsioon – soovin rohkem infot – uued teadmised Kollane – energia – eelised Punane – emotsioonid Must – … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , , | 1 kommentaar

8. ülesande jätkuks – m-õppe lahendused Socrative

http://socrative.com Küsitlusele saab vastata nii nutitelefonidega, tahvelarvutiga kui tavalise arvutiga. Lihtne õpetajal kasutusele võtta. Alguses pidin natuke kohanema, kus ma olen ja mis toimub (mitmikvalikute ja jah/ei vastuste juures), sest eeldasin, et esitan ise ka keskkonnas küsimuse ning annan ette valikuvariandid, … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , | Lisa kommentaar

8. ülesanne – m-õppe lahendused

Ülesandes antud võimalusele kirjeldan teistsugust lahendust, mis ei ole õueminekuga seotud, küll aga ka seal kasutatav.  Järjest enam ja loomulikumalt võtame mobiilse õppe võimalusi, mis annavad õppimisele ruumi minna nii laiali, kui kitsamalt asjadesse süüvida. 2012 kevadkonverentsil kirjeldas Kristjan Korjus … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , , | 2 kommentaari

7. ülesanne – enesejuhitud õppimine

Ülesandeks oli teha enesejuhitud õppimisega seoses mõistekaart. Koostasin kaardi Gliffyga. Mõisted, mis on omavahel seotud jagan mõtteliselt kolmeks. Enesejuhtiva õppimise aluseks on õppija enda tahe ja suutlikkus õppida, see on esmane. Sellega on tugevalt seotud õppimine kui eesmärgistatud tegevus. Kolmandaks sean … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , | Lisa kommentaar

6. ülesanne – rühmatöö distantsõppes

Ülesandeks oli kirjeldada oma rühmatöö kogemust. 1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?) Projektijuhtimise aines oli väga suurepärane rümatöö kogemus. Grupi suurus 4 inimest. Kontakt loodi klassiruumis lähedalolevate inimestega. Minule olid kõik … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – biheivioristlik õpiparadigma

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Biheivioristlik (ingl.k. bihaviorism või bihaviourism) õppimiskäsitlus väidab, et elusolendid õpivad luues assotsiatsioone ja/või sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Õppimine tähendab eelkõige üksikute valmisteadmiste, oskuste … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar