Daily Archives: 10. märts 2013

6. ülesanne – rühmatöö distantsõppes

Ülesandeks oli kirjeldada oma rühmatöö kogemust. 1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?) Projektijuhtimise aines oli väga suurepärane rümatöö kogemus. Grupi suurus 4 inimest. Kontakt loodi klassiruumis lähedalolevate inimestega. Minule olid kõik … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Postitused | Sildid: , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – biheivioristlik õpiparadigma

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Biheivioristlik (ingl.k. bihaviorism või bihaviourism) õppimiskäsitlus väidab, et elusolendid õpivad luues assotsiatsioone ja/või sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Õppimine tähendab eelkõige üksikute valmisteadmiste, oskuste … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – probleemipõhine ja uurimuslik õpe

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks mugavam kasutada. Kaire lubas. Sel nädalal käsitletavad õppimise ja õpetamise viisid lähtuvad konstruktivistlikust õpiteooriast (construcitivst learning), mille kohaselt inimene konstrueerib oma teadmised mõistmise ja tõlgendamise teel, toetudes olemasolevatele teadmistele ja kogemustele. … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Kaire konspekt – konstruktivistlik õpikäsitlus

Teoreetilise materjali kopeerin siia Kaire loodud konspektist, et seda oleks tulevikuks muavam kasutada. Kaire lubas. Konstruktivistlikus õpikäsitluses on õppimine sisemine tõlgendamise protsess, kus õppija konstrueerib teadmised tuginedes oma varasematele kogemustele ja teadmistele. Õppimine on õppija enda aktiivse tegevuse tulemus ning … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013, Kaire konspekt | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

5. ülesanne – situatiivsus ja ankurdamine mängus

Ülesandeks oli tutvuda algkooliõpilastele mõeldud õpimänguga Muinasmaa http://ennemuistne.ee/ Mängu ülesehitus on lihtne ja arusaadav. Tegevus toimub maal vanal ajal külakogukonnas, kus omavahel jagatakse nii tööd kui leiba. Mängu visuaalne lahendus on ilus ja loomulik. Toredad on rahvariides tegelased ja see, … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7056 HT uuringud ja evalvatsioon 2013 | Sildid: , | Lisa kommentaar