Õpileping – “teine” nädal

Minu õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?
Soovin saada paremat ülevaadet e-õppe võimalustest. Olen üle aasta töötanud koos haridustehnoloogidega ja tundub, et on paras aeg oma arvamustele HTst algallikast kinnitust või vastuväiteid leida.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?
Kuna eesmärk peab olema konkreetne – kursuse lõpus mõõdetav – siis võiksin suuta argumenteeritult valida/soovitada õpikeskkonda. Vaagides erinevate plusse ja miinuseid, põhjendada isiklikke eelistusi.  Kahele viimasele küsimusele saab vastata ühe sõnaga – uudishimu.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?
Peamine peaks olema kodutöödega õigeaegselt hakkamasaamine. Sest kui jõuan etteantud materjalid läbi seedida ja selle põhjal oma vastuse kirjutada, siis varasemale kogemusele toetudes peaks tulemus tulema. Kõigepealt pean harjuma metsiku uudiste vooga ja suutma terasid sõkaldest eraldada – mis oluline, mis mitte. Ja siis püüdma püsida ajaplaanis.

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks? (inimesed, materjalid, tehnoloogia) Kuidas ma neile ligi pääsen?
Tundub et suures osas õppejõudude poolt soovitatud materjalid, kaasõppijate avaldused, tööga seotud e-õppe materjalidele  pilgu pealeheit. Eks seekord ole peamiseks töövahendiks arvuti ja blogimine.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi?
Õppedisaini aluste  kursuse ülesande prototüübile õnnestunud keskkonna valik. Positiivne või negatiivne tagasiside, eks sellest kujunebki hinnang.

Reflektsioon (kursuse lõpus) – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mis ma peaksin järgmisena tegema?

Rubriigid: IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2011, sildid: , . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.